La Joguina Educativa

Com s’especifica a la Convenció dels Drets de l’Infant, els nens i nenes tenen dret a gaudir del joc i les joguines, d’estona de descans, lleure i oci. Trobem, doncs, el següent article:

Article 31 de la Convenció dels Drets dels Infants:

 1. Els estats membre reconeixen el dret del nen al descans i el lleure, el joc i les activitats recreatives pròpies de la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.
 1. Els estats membres respectaran i promouran el dret del nen a participar plenament en la vida cultural i artística i proporcionaran oportunitats apropiades, en condicions d’igualtat, de participar en la vida cultural, artística, recreativa i de lleure.

Les joguines esdevenen transmissors de valors socials, són un reflex del que ens envolta, de la nostra societat. Són les eines amb la que els nens i les nenes adquireixen coneixements  i comportaments que formaran part dels seu bagatge com a persona. Tanmateix, durant la infància el model principal d’aprenentatge i expressió és el joc i la joguina. És per aquest motiu que és important que siguem conscients què estem oferint als infants, i de la visió del món que se li està transmeten . Per tant,  el projecte de La Joguina Educativa té com a objectiu principal fomentar el valor pedagògic i la importància educativa  de la joguina, entenent-la com un element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat. 

Apostem pels següents valors i aspectes pedagògics dins del Projecte de La Joguina educativa:

 • JOGUINA EDUCATIVA. El joc simbòlic esdevé una representació de la realitat amb la qual l’infant pot familiaritzar-se amb la realitat social i cultural que l’envolta així com adquirir i desenvolupar habilitats i capacitats afectives, socials, intel·lectuals, creatives, comunicatives i físiques.
 • CONSUM RESPONSABLE. Per jugar no és imprescindible acumular moltes joguines, amb la qual cosa tenir consciència sobre el consum responsable permet a l’infant reflexionar del valor de SER per sobre del TENIR.
 • JOGUINA NO BÈL·LICA.  Per evitar la violència i fomentar la socialització dels infants en una cultura de pau, l’educació en valors i el joc simbòlic esdevenen claus pel creixement i desenvolupament dels infants en aquests valors.
 • JOGUINA NO SEXISTA.  És important que els nens i nenes tinguin accés al mateix tipus de jocs i joguines independentment del seu sexe per a que es familiaritzin amb aspectes de la realitat, sense distinció de rol per diferencia de gènere.
 • JOC COOPERATIU/COL·LECTIU. La joguina educativa permet adquirir els valors de respecta i tolerància cap a les persones, les normes i les regles i potenciar la socialització enfront de l’individualisme.

L’EDUCACIÓ INTERCULTURAL, el VALOR DE COMPARTIR i la cura pel MEDI AMBIENT són valors d’actualitat arrel dels moviments migratoris, els canvis econòmics i socials i la contaminació del planeta, la qual cosa fa que aquests valors esdevinguin tres nous eixos bàsics sobre els que treballar de forma activa. Des de Creu Roja Joventut apostem per la joguina educativa com un element que perdura al llarg de la vida de la persona i que és de vital importància, per això creiem convenient treballar la sensibilització i la responsabilitat del consum responsable d’aquesta en diferents accions durant l’any emmarcades en el projecte de La Joguina Educativa.

El joc es converteix des de la infància en una eina per:

 • Descobrir, manipular, observar i interpretar el món que ens envolta.
 • Aprendre a relacionar-nos i comunicar-nos amb els altres.
 • El joc es constitueix des de la infància fins a l’edat adulta com una activitat lliure i espontània, de la qual no s’espera un altre benefici que la pròpia satisfacció de jugar.

La joguina es aquella creació artesanal o industrial dissenyada o produïda per estimular i acompanyar el joc. Qualsevol persona menor o adult, amb major o menor satisfacció pot convertir un objecte en material de joc.

Per tot això, a l’hora d’escollir una joguina cal tenir en compte:

 • Edat i inquietud del menor.
 • Potencia la seva imaginació, creativitat, etc. i  la relació amb altre persones.
 • Reflectir els valors socials no sexista, no bèl·lics, col·lectius, etc.
 • Sigui segura.
Share