La Campanya

Els seus drets en joc

Creu Roja Joventut creiem en el joc com a una de les vies més útils per a la difusió de qualsevol proposta educativa i pedagògica, per tant invertim tots els nostres esforços per tal que a l’època més significativa (per a la nostre societat occidental) de la joguina durant l’any (al Nadal) cap infant es quedi sense rebre un joc o joguina pertinent, que reforci l’evolució natural.

Enguany s’ha decidit enfocar la campanya de joguines entorn al missatge recollit en l’article 31 de la Convenció dels Drets de l’Infant. Aquest article reflecteix que “el nen té dret al esplai, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals”. Per això s’ha escollit el lema “Els seus drets en joc”, fent ús d’un joc de paraules que ens permet cridar l’atenció sobre la vulneració d’un dels drets bàsics de la infància. La importància d’aquest enfocament ens porta a convertir aquest lema a la base de futures campanyes, convertint-se així en la marca que Creu Roja Joventut vol imprimir en el projecte.

En aquests moments, i des de que va començar la crisi, moltes persones han perdut la seva feina, i això ha provocat un creixement de pobresa extrema en moltes famílies.

Moltes d’aquestes famílies demanen ajuda als serveis socials i a entitats humanitàries. A més, ens trobem amb un canvi de dinàmiques familiars, el que ha suposat durant els últims tres anys un canvi del perfil dels usuaris i usuàries beneficiaris i beneficiàries de la Campanya. Tot i així, no podem oblidar que la situació més greu és d’aquelles famílies que ja vivien sota el llindar de la pobresa als quals la situació s’ha agreujat.

Enguany ens tornem a trobar en una situació econòmica difícil. Això ha fet que el nombre d’usuaris i usuàries de Creu Roja es vegi incrementat. Amb tot això, hem de tenir present que els primers afectats d’aquest moment de conjuntura són els infants.

En moments de crisis, els infants que viuen en situació de pobresa o d’exclusió social es troben davant d’una situació de pèrdua d’oportunitats (menys salut, menys èxits educatius, pitjors condicions d’ habitatge, relacions socials deteriorades, més exposició a la violència), i davant d’una societat menys capaç i menys cohesionada. És per això que des de Creu Roja Joventut creiem oportú activar tots els recursos necessaris per a incidir en la millora d’aquesta situació.

Des de Creu Roja Joventut, fa anys que apostem per cobrir les necessitats dels infants, segons la font de l’observatori hem pogut saber que el 2010, van rebre jocs i joguines un 46,2% dels usuaris i usuàries de Creu Roja i un total 13.840 infants de tot Catalunya (dada total usuaris/àries campanya 2010). Aquesta dada ens demostra que de l’any 2009 (11.303) al 2010 ( 13.840) hi va haver un increment del 18,31% d’usuaris i usuàries. Passant a increment molt més significatiu a l’any 2011 (17.604) un 24,51% més d’infants i finalment respecte l’any 2012 podem observar un augment del 20% amb 21.832 infants atesos.

Al 4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja “L’Impacte de la crisis en la infància i l’entorn escolar”, hem pogut detectar que 5 de cada 10 infants que atenem no es poden permetre joguines a l’aire lliure (bicicletes, patins, etc.) i 6 de cada 10 no realitzen activitats de lleure.

Com a organització, Creu Roja Joventut hem de proposar accions i donar respostes socials a aquesta greu crisis econòmica. Per tant, és Ara, més que mai que hem de fer una crida social a la solidaritat i la tolerància per a que tots els infants rebin una joguina amb la que desenvolupar les seves capacitats i habilitats al·ludint al valor pedagògic d’aquesta.

Els adults hem de garantir aquest dret a tots els infants!

Share